Robotická ruka na Tribečskej

Toto podujatie bolo organizované v priestoroch základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch pre žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí prejavujú záujem o techniku, robotiku a programovanie. Stretnutie mladých technikov a robotikov malo bohatý program: predstavenie robotiky, prezentácia autonómnych robotov a robotických strojov skonštruovaných zo stavebnice Lego, oboznámenie sa so základnými stavebnými prvkami, ako sú senzory, servopohony, motory, základné programovacie príkazy na ovládanie pohybu a ďalšie činnosti.

Tohto podujatia sa zúčastnilo 52 žiakov vo veku od 11 do 14 rokov. Celkovo bolo skonštruovaných 5 robotických rúk, teda päť pracovísk s notebookom na programovanie. Žiaci postupne programovali pohyby robotickej ruky a spájali ich do celku na základe stanovených podmienok. Celkove vytvorili komplexný program na ovládanie robotickej ruky na prenášanie objektov z pracoviska A na pracovisko B. Tejto technickej prehliadky sa zúčastnila aj primátorka Topoľčian JUDr. Alexandra Gieciová a Ing. Soňa Šilhárová, pracovníčka Mestského úradu v Topoľčanoch.

Bolo to zmysluplné stretnutie s hlavným motívom ovládnutia techniky človekom v týchto dimenziách a je možné, že vzhľadom na veľký záujem a pozitívny ohlas sa podujatie Robotická ruka na dosah ... môže v budúcnosti opakovať.

Mgr. Gejza Sitkey