Susedia, na ktorých nesmieme zabudnúť
Prítomní si pripomenuli Židov z Topoľčian a okolia, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Niektorí z nich prežili a podarilo sa im vrátiť, no ich domovy, šaty i vlastníctvo už užívali iní ľudia. Pani Ida Valachová prečítala príbeh Waltera Weissa, ktorý prežil okrem vojny aj hrôzy topoľčianskeho pogromu. Napriek ťažkému životu a prenasledovaniu na Topoľčany nezanevrel. Viacerí predstavitelia mesta, medzi nimi aj primátorka JUDr. Alexandra Gieciová a pani riaditeľka ZŠ Tribečská Mgr. Anna Krajčíková prečítali 70 mien Židov a žiaci z rôznych škôl zapaľovali kahance, aby si ich uctili. Boli prečítané aj mená ľudí, ktorí Židom pomáhali, zachránili ich a získali za to neskôr ocenenie „Spravodliví medzi národmi.“ Osudy židovských Topoľčancov by nemali byť nikomu ľahostajné. Nedopusťme, aby sa táto história opakovala. Buďme vďační za to, že môžeme žiť v mieri a nezažívať hrôzy vojny.

Mgr. Monika Kubrická
Mgr. Dana Kopencová