Zabudnuté remeslá
Podujatie sa realizovalo v dňoch 12.9. – 23.9.2022 a bolo určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Z našich žiakov sa podujatia zúčastnili triedy 5. A a 6. A (16.9.), 6. B (19.9.), 6. C (12.9.), 6. D (21.9.). Žiakov na podujatí sprevádzali ich vyučujúci slovenského jazyka a literatúry – pani učiteľky Šlosárová a Červeňanská a pán učiteľ Kováčik s pani asistentkou Zelinkovou.

Žiakov zaujala pútavá prezentácia o historických remeslách spojená s názornými ukážkami. Tí najpozornejší, ktorí si zapamätali nové pojmy z prezentácie, boli odmenení sladkosťami.
Tomáš Kováčik