Objavujeme čaro chémie

Našich žiakov čakala veľká výzva, mali zistiť z neznámej vzorky pôdy, aké prvky sa v nej nachádzajú a z ktorej lokality bola pôda odobratá. Svoje výsledky zdokumentovali a spracovali formou prezentácie.

Do súťaže sa zapojilo 86 žiakov z celého Slovenska a 10. júna 2021 boli ocenené prvé 3. miesta. Naši žiaci síce nezískali žiadne ocenenie, ale určite získali nové vedomosti a zručnosti a na chvíľu sa z nich stali chemici – bádatelia. Všetkým súťažiacim ďakujem za reprezentáciu školy v tejto súťaži.

Mgr. Jana Kacinová