Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 6. júna 2022 (v pondelok) od 14.00 do 16.00 hod. môžete využiť možnosť konzultácií s vyučujúcimi Vášho dieťaťa ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov z dôvodu blížiacej sa koncoročnej klasifikácie. Zoznamy vyučujúcich podľa rozmiestnenia nájdete pri vstupe do budovy školy na každom vchode a taktiež na každom poschodí budovy. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Testovanie 5 - Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 18.05.2022 sa v našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5-2022. Zvyšné ročníky sa budú učiť riadne podľa rozvrhu hodín. V prílohe nájdete všetky potrebné informácie. Testovanie bude prebiehať v budove prístavby. V pondelok a utorok 16., 17. mája 2022 budú mať žiaci piateho ročníka upravený rozvrh hodín iba na vyučovacie hodiny matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať koordinátorku Mgr. Martinu Vöpy na tel. čísle 0908 38 78 32. S úctou A. Krajčíková
Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 10.05.2022 MŠVVaŠ SR zverejnilo nové informácie týkajúce sa COVID-19. V prílohe nájdete aktuálne usmernenie k bezpečnosti v škole, tlačivo o bezpríznakovosti a informácie k vstupu do objektu školy. S úctou A. Krajčíková
Zmena opatrení od 21.04.2022

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe informácii z MŠVVaŠ SR, vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény. Tieto informácie a zmeny budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR. V prípade jeho aktualizácie ho ihneď zverejníme. S úctou A. Krajčíková
Testovanie 9 - 2022 - Riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 6. apríla 2022 (v stredu) čaká našich žiakov 9. ročníka Testovanie 9. Z tohto dôvodu bude žiakom 5. - 8. ročníka udelené riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom ozname. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Zápis do 1. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti informácie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomností detí a ich zákonných zástupcov v dňoch 4., 5. a 6. apríla 2022 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. na 1. poschodí v hlavnej budove školy. V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možné dieťa zapísať počas celého mesiaca apríl v pracovných dňoch na základe telefonickej dohody. Všetky potrebné informácie nájdete v dole priložených dokumentoch: Zápis_Oznam, Zápis_Doplňujúce informácie, Kritériá_2022, Prihláška na vzdelávanie v ZŠ, Príloha k prihláške_2022, Školské_obvody, VZN č.5_2019, VZN č.12_2021, Príloha č.2 MŠVVaŠ SR_Písomné vyhlásenie, Príloha č.3 MŠVVaŠ SR_Písomné vyhlásenie, Vzdelávanie_nadaných. V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 9. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 9. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 23.3.2022 od 7.00 do 16.30 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 7.3.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti aktualizovaný Školský semafor, verzia 2.0 zo dňa 25.2.2022 a Rozhodnutia MŠVVaŠ SR platné od 28.2.2022 a 4.3.2022. V prílohe nájdete aj aktualizované tlačivá o bezpríznakovosti a výnimke z karantény. Tlačivá sú k dispozícii aj vytlačené pri vchodoch školy a u triednych učiteľov. Ruší sa povinnosť nosenia rúšok v triedach. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 8.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 8. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 16.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy a OG

Vážení zákonní zástupcovia! Informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy a OG Vám výchovná poradkyňa Mgr. Martina Vöpy zasiela prostredníctvom žiakov alebo EduPage. Prosím, čítajte informácie ďalej kliknutím na čítaj viac.
Výdaj Ag samotestov - 7. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 7. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční vo štvrtok 27.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a v utorok 1.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Aktualizovaný školský semafor k 25.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti Školský semafor, verzia 1.8., aktualizovaný dňa 25.1.2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky ÚVZ SR k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (karanténa 5 dní). Uvedený dokument nájdete priložený aj s jednotlivými prílohami a príkazom RŠ.
Školský semafor - aktualizácia k 19.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti aktualizovaný školský semafor MŠVVaŠ SR zo dňa 19.1.2022. V prílohe nájdete jeho aktuálnu verziu 1.7, tlačivá písomných vyhlásení o bezpríznakovosti, o výnimke z karantény, oznam o podmienkach vstupu do priestorov školy, potvrdenie o vykonaní Ag samotestu s negatívnym výsledkom, príkaz RŠ a Rozhodnutie ministra platné odo dňa 19.1.2022.
Výdaj Ag samotestov - 6. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 6. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 12.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a vo štvrtok 20.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková