Tvorba školského vzdelávacieho a vyhodnocovacieho systému

Cieľom aktivity je zriadiť školský vzdelávací systém, ktorý prostredníctvom databázy vzdelávacích modulov pomôže zásadne zmodernizovať metódy vzdelávania žiakov a vyhodnocovania výsledkov. Tiež sa zásadne zlepší informovanosť rodičov aj verejnosti o úrovni vzdelávania na škole.
Cieľom aktivity je aj pretrvanie prostredia pre tvorbu nových vzdelávacích modulov pre všetky hlavné predmety ZŠ aj po skončení projektu.


Školský vzdelávací systém