Výtvarná súťaž Jarné inšpirácie prírody

Úlohou detí bolo nakresliť kresbu s jarnou tematikou a ku kresbe napísať krátky príbeh o tom, čo spodobili. Z našej školy sa zapojili triedy z 1. stupňa: 1.A  (p. uč. J. Galasová), 3.A (p. uč. E. Gregorová), 3.C a 4.D (p. uč. S. Holbayová). Do Banskej Bystrice bolo zaslaných 17 prác.

Mgr. L. Benková