Výtvarná súťaž Fullova paleta 2021 na tému

Z 1. stupňa (v 2. kategórii) sa do súťaže zapojilo sedem žiakov: šesť detí z 3.A od pani učiteľky Mgr. E. Gregorovej a Chrenková zo 4.B treidy.

Druhý stupeň (3. kategóriu) zastúpili žiaci: Šodelová (6.D), Piterka (6.C), Holbay (8.A), Gogová (5.D), Krajčova (7.A), Slávič (5.A) a Gabrišová (6.C).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fullova paleta 2021 sa uskutoční 27. mája 2021. Našim súťažiacim držíme palce.

Mgr. L. Benková