Zem je len jedna
Každá trieda sa so svojím učiteľom zapojila do rôznych aktivít:

- obliekli sme sa do farieb našej Zeme,
- naučili sme sa, čo je separovanie, recyklácia a urobili sme si plagáty,
- čítali sme texty venované Dňu Zeme a vypracovávali úlohy k textu zamerané na čítanie s porozumením,
- napísali sme sľuby pre Zem,
- spoločne sme vytvorili báseň,
- vytvorili si a vyfarbili planétu s predmetmi, ktoré robia našu planétu šťastnou a planétu, ktoré robia našu planétu smutnou,
- vytvorili sme si planétu v dlaniach ako symbol pomoci,
- robili a vyhodnocovali pokusy zamerané na filtráciu vody, eróziu pôdy,
- vyrobili si z odpadového materiálu modely ekodomov (triediace koše, solárne panely, systém na splachovanie odpadovou vodou, kompostovisko ...),
- vyrobili si knihu “Kniha možností záchrany sveta”,
- vytvorili si plagáty o spôsobe a zásadách ochrany planéty Zem,
- na základe prečítania anglického textu sme vytvorili pravidlá ekologického správania sa,
- vytvorili sme z papierových pohárov farebné kontajnery, do ktorých sme triedili odpad,
- pozerali si obrázky čistej a znečistenej Zeme, rozprávali sa o tom, čo ľudia robia dobre a čo zle,
- naučili sme sa pieseň Bez plastov,
- učili sme sa s našou kráľovnou Zemeguľou,
- tematicky sme počítali, písali a čítali,
- rozprávali sa o povolaní ekológa,
- spravili sme si triedne kino pri sledovaní Ekotop filmu,
- na chodník kreslili kriedami farebné obrazy na oslavu našej Zeme,
- zbierali sme odpad v okolí najbližších ulíc našej školy.

Spolu sme vytvorili dobrú reťaz záchranných akcií pre našu Zem, ktorými sa budeme venovať po celý rok. Žiaci svojou aktívnou účasťou a prístupom k jednotlivým aktivitám dokázali, že aj im na našej Zemi a jej pokladoch záleží. Aj oni si uvedomujú, aké cenné dary nám poskytuje naša Zem.
                                                                                                                                    Mgr. Z.Grauzlová