Výtvarná súťaž VOJACI OČAMI DETÍ

Z našej školy sa do výzvy zapojili triedy 5.B, 6.A a 6.C. Urobil sa výber 15 prác: Paulík, Sucháň, Maceková, Ferková, Spodniaková, Godál, Mihoková, Gálisová, Kalužay, Gajdoš, Carlise, Babala, Marková, Šuriaková, Foltánová.

Výtvarné práce žiakov budú hodnotené porotou zloženou z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany aj profesionálnych vojakov. Tri najlepšie diela v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny a ich práce budú uverejnené v rezortnom dvojtýždenníku Obrana i na internetovej stránke Ministerstva obrany SR.

Našim súťažiacim držíme palce.

Mgr. L. Benková