Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
Z našej školy postupujú do krajského kola žiaci a žiačky, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v okresnom kole:

Poézia
Marek Foltán (1. kategória)
Adrián Mihalík (2. kategória)

Próza
Nela Kupcová (3. kategória)
Stela Štilcová (2. kategória)

Všetkým žiakom a žiačkam ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole. To sa podľa predpokladov uskutoční v mesiaci september v Nových Zámkoch. Pani učiteľkám postupujúcich žiakov Božene Kováčovej, Jane Rumanovej, Dane Strejčkovej a Rastislave Mackovej ďakujeme za výbornú prípravu žiakov. Držíme palce!