Topoľčianska školská stolnotenisová liga – 3. kolo

Zúčastnení žiaci: Simona Hlásniková, Adriána Martišková, Henrieta Martišková, Alex Kutňanský, Andrej Macko, Matúš Burian, Dominik Košťál, Lukáš Valaský, Matej Slávič, Juliana Gajdošová, Samuel Kollár, Ján Macek, Adam Michalička

Najlepšie umiestnenia žiakov: M. Slávič – 1. miesto, M. Burian – 1. miesto, S. Kollár – 5. miesto,
H. Martišková – 3. miesto, A. Martišková – 6. miesto, J. Gajdošová – 7. miesto, S. Hlásniková – 8. miesto

PaedDr. Ladislav Vozár