Enviroprojekt 2011 - Enviropohľady

Cieľové skupiny a lokalizácia projektu


    Celý projekt bude koordinovať projektový tím, ktorý zabezpečí zorganizovanie všetkých aktivít. Budú ním  oslovení hlavne žiaci 1. a 2. stupňa  ( vek 7 – 15 rokov), pedagógovia a rodičia našich detí. Spolupracovať budeme s nasledovnými inštitúciami a odborníkmi: Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch, pracovníci Tribečského múzea, mimovládne organizácie Pangea, rodičia a starí rodičia našich žiakov, pracovníci Slovenského poľnohospodárskeho múzea.
    Aktivity projektu budú realizované v priestoroch školy, na Obvodnom úrade životného prostredia, v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu a v teréne.