Oznamy

                  OZNAM

Z dôvodu poklesu chrípkových ochorení je od štvrtka 13.2.2020 riadny vyučovací proces, hodiny sa neskracujú.     ŽIHADIELKO
 - hlasujte s nami!          

Vážení zákonní zástupcovia, rodinní príslušníci žiakov, priatelia školy!

Ak nemáte kde hlasovať za žihadielko, alebo na to nemáte čas, ponúkame Vám nasledovné možnosti:

Každý týždeň (okrem dní školských prázdnin) od utorka do piatku v čase od 14.00 do 15.00 môžete prísť hlasovať k nám do školy, zabezpečíme Vám prístup k počítaču 
až do 29.2.2020. Príďte do ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany, do hlavnej budovy na prvé poschodie, kancelária RŠ, číslo dverí 36, prípadne 35.


Ak sa Vám nechce hlasovať, urobíme to za Vás, stačí, ak nám pomôžete svojim telefónnym číslom, aby sme mohli zaregistrovať naše mailové adresy a my budeme každý deň hlasovať za Vás!

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy


   Učenie v maskách

Milí žiaci, naše tradičné učenie v maskách sa tento rok uskutoční v piatok 14.2.2020.

Tešíme sa na Vašu fantáziu a kreativitu.
                             Termíny prázdnin

 3.2.2020 (pondelok) - polročné prázdniny, vyučovanie začína v utorok 4.2.2020.

17.2.2020 - 21.2.2020 - jarné prázdniny, vyučovanie začína v pondelok 24.2.2020.

Želáme Vám veľa oddychu a krásne zážitky!


ZMENY V ÚHRADE STRAVNÉHO


Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu úhrady stravného od 1.10.2019. Všetci zákonní zástupcovia, ktorí ste prihlásili svoje dieťa na stravovanie, dostanete túto informáciu písomne prostredníctvom svojich detí aj s priloženým šekom. Spôsoby úhrady zostávajú na výber - šek, alebo prevodom na číslo účtu ŠJ. Prosím, venujte pozornosť informáciám, ktoré nájdete na stránke školy v časti AKTUALITY!!! 

K zmene došlo na základe podnetov Vás, rodičov, aby ste nemuseli nízke sumy platiť mesačne. 

Ďakujeme za porozumenie!
Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
Oznam pre verejnosť využívajúcu areál našej ZŠ a športoviská

Ctená verejnosť! Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Pravidlá využívania areálu ZŠ Tribečská a Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska platných od 1.10.2019, ktoré nájdete tu na stránke školy v časti AKTUALITY - Multifunkčné ihrisko a Areál školy. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Informácie nájdete aj na vývesnej tabuli pri bočnej bráne pri vstupe do areálu školy. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, že pohyb osôb v areáli je v mesiacoch október až apríl z bezpečnostných dôvodov povolený iba do 18.00 hod. Žiadame Vás o dodržiavanie uvedeného času. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).