Oznamy

 
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
19.06.2015 - Ing. Rastislav GažiV zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Mgr. Katarína Ďurišková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska@atlas.sk spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)
30.01.2013 - Ing. Rastislav GažiRiaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).