Oznamy

 ROBOCUP JUNIOR    2018

Náš tím XLC-Younglings pod vedením Ing. R. Gažiho si na celoslovenskej súťaži v stavbe a programovaní robotov Robocup Junior 2018 v Martine vybojoval postup na Majstrovstvá Európy European championship EURCJ 2018, ktoré sa budú konať 29.05.2018 - 01.06.2018 v meste Montesilvano v Taliansku.
Táto súťaž však nie je finančne dotovaná, preto sa na Vás obraciame s prosbou náš tím finančne podporiť cez darovaciu zmluvu RZ. V prípade záujmu pre bližšie informácie môžete kontaktovať vedenie školy na tel.č. 038/5225003 alebo 0918262787.

Za akúkoľvek pomoc Vám vopred srdečne ďakujeme!

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
 
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Mgr. Katarína Ďurišková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska@atlas.sk spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).