Oznamy

Všetky dôležité informácie ohľadom aktuálnej situácie nájdete v časti AKTUALITY! 

UPRACME TOPOĽČANY
Dňa 25.9.2020 v piatok sa už tradične zapojíme do medzinárodnej iniciatívy za čistejšiu planétu. Aktivita je dobrovoľná!!!
Informácie pre triedy, ktoré sa chcú zapojiť: V piatok počas dňa jednu vyučovaciu hodinu pôjdu žiaci na školský dvor, prípadne najbližšie okolie školy a môžu pomôcť vyzbierať odpadky. 
V piatok ráno si vyučujúci prídu prevziať jednorazové rukavice a sáčky. 
UPOZORŇUJEME na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení! Treba upozorniť žiakov, aby zbierali iba odpad, ktorý nie je nebezpečný, napr. nezbierať injekčné striekačky, ostré predmety, úlomky skla a podobne. 
Žiaci sa aktivity zúčastnia iba dobrovoľne, ak nebudú chcieť zbierať odpadky, nikto ich nútiť nebude.


Oznam - zákaz vstupu na športoviská a do areálu školy pre verejnosť!

Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa škôl a školských zariadení a práce prebiehajúce v areáli školy si Vás dovoľujeme informovať, že od 27.8.2020 až do odvolania sú všetky priestory a vonkajšie športoviská areálu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany určené iba pre žiakov a zamestnancov školy na výchovno-vzdelávací proces.  Z tohto dôvodu žiadame širokú verejnosť, aby až do odvolania nevyužívala naše športoviská ani bežeckú dráhu a aby nevstupovala do areálu školy.

Výnimka vstupu do areálu školy platí iba pre osoby sprevádzajúce žiakov našej školy pri príchode a odchode zo školy. 

Ďakujeme za porozumenie!


Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).