Oznamy

Letné prázdniny od 1. júla do 31. augusta 2019

Milí žiaci!
Po desiatich mesiacoch práce nastal čas zaslúženého oddychu. Všetkým Vám želám krásne prežitie letných prázdnin, veľa zážitkov, inšpiratívnych stretnutí a chvíle plné pohody. Užite si dva bezstarostné mesiace v zdraví a s tými, ktorých máte radi. 

Vážení kolegovia!
Dovoľte mi poďakovať za Vašu desaťmesačnú obetavú prácu, za Vašu energiu, snahu a ústretovosť.
Prajem Vám krásne dovolenky, na ktorých načerpáte nové sily. Verím, že aspoň počas leta vynahradíte svojim rodinám všetok čas, ktorý ste im nemohli venovať počas školského roka. 

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy

OZNAM pre verejnosť využívajúcu náš areál školy a naše športoviská

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Pravidlá využívania areálu našej ZŠ pre verejnosť a Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Tieto dokumenty nájdete v hlavnom MENU v časti AKTUALITY!!! - Areál školy a Multifunkčné ihrisko.
V rámci korektného využívania nášho areálu Vás žiadame o ich preštudovanie a dodržiavanie.
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme!

Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).