Čítajme si – 2013

Projekt Čítajme si vznikol v rámci iného projektu v roku 2008. Linka detskej istoty pri SV UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami usporiadala ustanovujúci čitateľský maratón, aby jeho pokračovaním mohol byť v ďalšom roku pokus o jeho prekonanie. Vtedy ešte nikto netušil, ako sa projekt ujme a v roku 2012 sa konal Najpočetnejší detský čitateľský maratón už po piatykrát. Rekord z predchádzajúceho roku bol opäť prekonaný – v roku 2012 sa hlasným čítaním zapojilo do projektu 35 542 detí (o 5062 detí viac ako v roku 2011 a o 32 630 detí viac ako v prvom ročníku maratónu v roku 2008!!!).

Žiaci našej školy nadšene čítali od 9:00 do 15:00 počas celého utorka pod dohľadom našich vzácnych hostí. Pozvanie prijali a o svojom vzťahu k čítaniu nám porozprávali každoroční svedkovia čitateľského maratónu Mgr. Soňa Kováčová a Mgr. Dušan Jedinák a tento rok sa prvý raz zúčastnil a svojím čítaním prispel náš pozvaný hosť Mgr. Tibor Mócik. Našim čitateľom sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Herodeková a prišli ich podporiť obe naše zástupkyne Mgr. Anna Krajčíková a Mgr. Miriam Hajrová. Žiaci prečítali knižky od M. Ďuríčkovej – Čo si hračky rozprávali a G. Futovej – Štyri kosti pre Flipra niekoľkokrát. Čítania sa zúčastnilo 272 detí v našej školskej knižnici a žiaci z tried 5. A, 6. A a 7. A sa zúčastnili čítania v mestskej knižnici v Topoľčanoch. Celkovo sa čitateľského maratónu zúčastnilo viac ako 300 žiakov našej školy. Každý čitateľ sa zapísal na pamätný diplom a po prečítaní strany z knižky bol odmenený záložkou od vydavateľstva Slovart. Veľkú radosť nám urobili predovšetkým naši najmenší čitatelia – prváčikovia, ktorí nás prekvapili bezchybným a plynulým čítaním a najstarší žiaci deviataci, ktorí si našli čas a zapojili sa do tejto vydarenej akcie.

Všetkým deťom, ktoré s nami „bežali“ čitateľský maratón ďakujeme a dúfame, že knižka sa stane ich verným spoločníkom aj počas bežných dní.

Mgr. M. Sedláčeková, Mgr. D. Šupová, Mgr. A. Mrižová