Oslavy polstoročnice Tribečskej
Hlavné oslavy tohto výročia sa začali predpoludním v slávnostne vyzdobenej hlavnej sále Kultúrneho domu v Topoľčanoch. Až 300 prítomných sa veľmi dobre cítilo v tomto prostredí, ktoré pripravila Stredná odborná škola techniky a služieb v Topoľčanoch. Bolo to zvládnuté priestorovo i esteticky a aj následne pohostenie po skončení hlavného programu. Všetko to zabezpečovali Bc. Pavol Lacika a Bc. Mária Slámová, za čo škola vyjadruje veľké poďakovanie. Oslava začala slávnostnými príhovormi Ing. Petra Baláža, primátora Topoľčian, Mgr. Milana Galabu, vedúceho Krajského školského úradu v Nitre, Mgr. Romana Leblocha, riaditeľa spriatelenej základnej školy a miestostarostu Luhačovíc a Mgr. Gabriely Herodekovej, riaditeľky školy.

Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili z Mestského úradu PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., vedúca Odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva, PaedDr. Rozália Bezáková z oddelenia odborných a metodických činností Okresného úradu Nitra odboru školstva a PaedDr. Helena Šišovská, školská inšpektorka zo Školského inšpekčného centra Nitra. Pozvaní boli aj riaditelia základných a stredných škôl okresu Topoľčany,  všetci poslanci MsZ v Topoľčanoch, Rada školy, rodičia, bývalí zamestnanci a sponzori. Všetci pozvaní prítomní a hostia dostali darčekový balíček, ktorého hlavnou súčasťou bol zborník k tomuto výročiu školy.

Leitmotívom kultúrneho programu jubilujúcej školy bol život v škole, sprostredkovaný najskôr cez krátke video monológy žiakov a učiteľov a potom cez scénické pásmo Čo nové v škole, v ktorom sa predstavili Adriána Jandová, Adam Hrončok, Jakub Pavlusík, Dominika Štepová, Veronika Štepová, Nela Šódelová  vo svojich klasických školských rolách žiakov. Toto pásmo si so žiakmi pripravila Mgr. Simona Korčeková, vychovávateľka a vedúca dramatického záujmového útvaru.
 

Už tradične súčasťou každého školského programu býva hymna školy. Tentokrát ju odspievali Júlia Golská, Miroslava Peťková, Katarína Bajzíková, Matuš Burian, Nela Kupcová a Zora Martinkovičová. Toto číslo do programu pripravili Mgr. Andrea Rybanská a Mgr. Ivana Kuricová.
 

Cez prestávku je v triede zrazu živšie.  To predviedli vo svojom tanečnom vystúpení Cez prestávku žiačky Nina Bočkajová, Nina Brunovská, Veronika Foltánová, Ester Laura Gočová, Linda Chrkavá, Nina Krajčíková, Nina Macháčová, Michaela Marková, Hana Koncová, Sára Šípošová, Ye Yuchen, Aneta Kondrlová, Natália Mikušová, Sabína Sekmanová. Mgr. Zuzana Lukáčová sa zhostila prípravy tohto čísla programu.
 

Hru na hoboj predviedla a svojím hudobným talentom publikum očarila Veronika Bežová, žiačka deviateho ročníka, ktorú pripravili Mgr. Andrea Rybanská a Mgr. Ivana Kuricová.
 

Vycibrený talent skúsených recitátorov preukázali naši bývalí žiaci, niekdajší úspešní reprezentanti školy v recitačných súťažiach Simona Strejčková, Ivana Kasalová, Kristián Ďurina, Dominika Trnovská a Dorota Košťálová. Bývalí žiaci recitovali spolu so súčasnými žiakmi Natáliou Ondrejmiškovou, Nelou Kupcovou a Matejom Burianom. Hrou na flautách ich sprevádzali Kristína Bohušová a Timea Budajová. Recitačné pásmo pripravili so žiakmi Rastislava Macková a Mgr. Martina Majtánová.
 

Zdenka Marková a Rastislava Macková mali neľahkú úlohu – spraviť z našich deviatakov tanečníkov Pomády, muzikálu zo 70. rokov. Žiaci sa s efektnou choreografiou zžili a predviedli veľmi rytmické vrcholné číslo programu.
 

Kultúrnym programom hostí sprevádzali žiačky – moderátorky – Nela Kupcová a Kristína Kyseľová. Práve ony vyjadrili v mene všetkých svoje emócie vďaky pani riaditeľke za materinské vedenie školy a svoj obetavý materinský prístup k nej a jej žiakom. Poďakovanie za rodičov predniesol vo svojom príhovore Ing. Peter Kmotorka, člen Rady školy.  
 

Samotnej realizácii slávnostného programu predchádzala náročná niekoľkomesačná príprava. Nie je jednoduché popri každodennej učiteľskej práci pripraviť a nacvičiť s deťmi program, vyrobiť rekvizity, obstarať kostýmy, zhotoviť kulisy, výzdobu a zvládnuť techniku. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a organizácii slávnostného programu a jeho dekorovania, srdečne ďakujeme. Zvlášť tým učiteľom, ktorí mali najviac práce –  Rastislave Mackovej, Simone Korčekovej a Martine Majtánovej. Osobitné poďakovanie patrí Rastislavovi Gažimu a Jakubovi Krošlákovi za technické zabezpečenie celého podujatia.
 

V popoludňajších hodinách riaditeľka školy v spoločnosti primátora Topoľčian Ing. Petra Baláža, PaedDr. Martina Drgoňu, Ivana Polucha a Mgr. Romana Leblocha slávnostne prestrihla pásku a oficiálne odštartovala novú atletickú dráhu s dvoma doskočiskami.

Na záverečnom slávnostnom posedení v školskej jedálni riaditeľka školy už aj zhodnotila priebeh polstoročných osláv otvorenia školy, poďakovala všetkým za ich prípravu, sponzorom za podporu a primátorovi Topoľčian za  finančnú podporu historického zborníka k 50. výročiu založenia tejto základnej školy.

Video z osláv 50. výročia v KD TO (Central TV)


Mgr. Gejza Sitkey, Mgr. Tomáš Kováčik