Poďakovanie Mgr. Anny Krajčíkovej, riaditeľky školy
Tradícia je pekná vec, no tieto výsledky už nie sú len tradíciou, ale aj každoročnou súťažou a nálepkou tejto školy, ktorá sa jej stále drží.

Veľmi rada by som chcela využiť aj túto príležitosť, aby som sa všetkým poďakovala, predovšetkým za prácu pedagogických zamestnancov tejto školy nad rámec ich pracovných povinností. Za ochotu, ústretovosť, lojalitu a šírenie dobrého mena školy. Bez takýchto ľudí by naša škola nebola tým, čím je. V dnešnej dobe, keď je už dlhšie v popredí sebectvo, zameranie len na seba, je povzbudzujúce vidieť, že ľudia sú ochotní robiť viac a v prvom rade pre dobro iných.

Poďakovanie musí patriť aj žiakom, že úplne nepodľahli trendu mobilov a nudy, veď robia niečo pre seba a svoju budúcnosť. Chápu aj to, že nejde v živote vždy len o peniaze a že vzdelanie je tá najlepšia devíza. Poďakovanie patrí aj rodičom za podporu ich detí a stále tu musí byť prítomná aj podpora školy a spolupráca vyučujúcich s vedením školy.

Mgr. Anna Krajčíková