Stretnutie piatakov s regionálnou históriou
Druhá tragédia sa odohrala 24. septembra 1945, kedy sa v Topoľčanoch uskutočnil pogrom na Židov, ktorí prežili holokaust. V tento deň sa zhromaždilo niekoľko ľudí v uliciach, došlo k fyzickému týraniu židovských občanov, k ničeniu a rabovaniu ich bytov a k prevolávaniu antisemitských hesiel. Išlo hlavne o ich majetky v meste, ktoré skončili v rukách arizátorov. Pričom bolo 48 Židov zranených, z toho 15 ťažko.

Piataci (triedy 5. C a 5. D) si v rámci hodín dejepisu prezreli židovský cintorín, ktorý sa nachádza na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Najskôr sa zastavili pri veľkých paneloch (je ich celkovo 15), ktoré sú nainštalované v obradnej sieni. Na nich je zdokumentovaný život a osudy topoľčianskych Židov od ich príchodu do nášho mesta až po deportácie do koncentračných táborov. Každý panel je zameraný na konkrétnu tému: židovské školstvo a kultúra, náboženské symboly a obrady, židovské stavby, významné osobnosti, židovské spolky a telovýchova, hospodársky život Židov, deportácie atď.

Potom nasledovala prehliadka cintorína a na záver sa žiaci podpísali do pamätnej knihy a zapálili kahanček. Hodina strávená na židovskom cintoríne im dala veľa poznatkov a informácií, ktoré sa nenachádzajú ani v učebniciach dejepisu.

Mgr. Andrea Rybanská