Spomienky na prvú republiku
28. októbra 2018 uplynie 100 rokov od vyhlásenia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov a 30. októbra.2018 uplynie 100 rokov od vyhlásenia Martinskej deklarácie. Žiaci 9. A triedy navštívili túto výstavu v piatok 26. októbra 2018 v rámci hodiny dejepisu. Československo vzniklo za veľkej pomoci zahraničných legionárov, ktorým je venovaná časť výstavy.

Ďalšie časti výstavy sú zamerané na oblasť školstva, bývania a železničnej dopravy. Taktiež mohli žiaci vidieť zbierku vojenských medailí, dobový nábytok a odev, žehličky na uhlíky, petrolejové lampy a stále funkčné harmónium. Deviatakom sa výstava veľmi páčila a odchádzali z múzea obohatení o nové poznatky o 1. ČSR.

Mgr. Andrea Rybanská