TOPVEDAM 2018
V oblasti fyziky, chémie, biológie, ale i ďalších prírodných i spoločenských vied predviedli mladí súťažiaci to najlepšie, čo v nich je. Svoje prieskumy, bádania a pokusy demonštrovali pred porotou i ostatnými účastníkmi TOPVEDAMu. Našu školu reprezentovali na prehliadke vedátorských prác títo žiaci s týmto umiestnením:

1. miesto Maxim Kopčan zo 4. AA s prácou Epifyty
3. miesto Filip Slamka z 3. A s prácou Lego Technik
bez umiestnenia Sofia Lehocká zo 7. A s prácou Recyklácia

Všetkým zúčastneným, ale hlavne víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že príkladne reprezentovali našu školu.