Siedmaci v divadle

My všetci sme pochopili, že skutočné šťastie nemožno naháňať, ale že je ukryté v nás a v našej schopnosti súcitiť a rozdávať šťastie ostatným. Vďaka za silný estetický zážitok v predvianočnom období.

V dobrej nálade sme nechali doznievať myšlienky z predstavenia aj popoludní, čo-to sme prikúpili svojim blízkym počas obednej prestávky, rozprávkovo-predvianočne ladené mestečko Trnava nás príjemne očarilo, veríme, že tie pozitívne dojmy nám utkvejú  v pamäti.

                                                                                  Mgr. Martina Žáková