Šaliansky Maťko (školské kolo)
Otvorenie školského kola Šalianskeho Maťka sa nieslo v magicko-rozprávkovom duchu a po navodení príjemnej atmosféry sa mohlo začať súťažiť. Prostredníctvom úžasných textov, ktoré po generácie sprevádzali naše staré matere a starých otcov, sme aj my mali možnosť sa aspoň na krátky čas preniesť do sveta stríg, čertov, kúziel a strašidiel.

Umiestnenie:

I. kategória
1. miesto – Adrián Mihalík
2. miesto – Félix Uhlár
3. miesto – Emma Rosová

II. kategória
1. miesto – Tereza Matušíková
2. miesto – Nina Bočkajová, Linda Chrkavá
3. miesto – Patrik Mierny

III. kategória
1. miesto – Ema Rochovská
2. miesto – Hana Koncová, Nela Kupcová
3. miesto – Christina Chovancová, Laura Drábiková

Žiaci budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole. Držíme im palce!