Školské kolo dejepisnej olympiády
V teste boli aj otázky z regionálnej histórie, ako aj z polročného učiva každého ročníka. Celkovo sa dejepisnej olympiády zúčastnilo 28  žiakov.

9.ročník    8 žiakov
8.ročník –  4 žiaci
7.ročník –  7 žiakov
6.ročník–   9 žiakov
 

Konečné výsledky:
Kategória C-9. ročník
1.miesto Alexej Pokus (9.A)
2.miesto Martin Mokoš (9.C)
3.miesto Liliana Hallová (9.B)
 

Kategória D-8. ročník
1.miesto Tomáš Bohuš (8.B)
2.miesto Damián Joščák (8.A)
3.miesto Milan Bilec  (8.A)
 

Kategória E-7. ročník
1.miesto Ondrej Hrončok (7.C)
2.miesto Tomáš Slávik (7.C)
3.miesto Ema Zaťková (7.B)
 

Kategória F-6. ročník
1.miesto Veronika  Štepová (6.D)
2.miesto Patrik  Štefkeje (6.D)
3.miesto Samuel  Kollár  (6.C)
 

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 14 .februára 2019 na ZŠ Gogoľova  v Topoľčanoch, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole. 


Mgr. Andrea Rybanská