2.miesto v literárnej súťaži Poetický Púchov

Záujem o súťaž Poetický Púchov bol veľký. Do súťaže sa zapojilo 207 poetov z celého Slovenska.
Súťažné práce posúdila odborná porota. Porota ocenila 2.miestom v I.kategórii Ninku Bočkajovú zo 4.A za báseň Škola umenia.

Ninke blahoželáme a želáme veľa tvorivého písania.  

                                                                                                                      Mgr.Z.Grauzlová