Dôstojne oslávený Deň učiteľov

Celú slávnosť otvoril program speváckeho zboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Chvojkovej, ktorý to „roztočil“ známymi skladbami smerom k učiteľkám, ale pridali aj ďalšie hity a citáty, ktoré sa viazali k učiteľom a učiteľskej práci. Nasledoval príhovor hlavnej organizátorky tejto slávnosti a vedúcej odborov našej školy, Mgr. Andrey Jakubičkovej. Potom sa už v neformálnom štýle ujala slova riaditeľka školy, Mgr. Anna Krajčíková, ktorá sa snažila ukázať ľudský pohľad na prácu učiteľa, ocenila a poďakovala sa svojim kolegom za ich trpezlivú prácu so žiakmi, ktorá je pre nich stále najdôležitejšia, čo dokazujú aj spoločné úspechy školy na rôznych úrovniach.

Súčasťou slávnosti bola aj vecná tombola, do ktorej sa zapojili všetci prítomní. Okrem viacerých veľmi hodnotných cien, prišli na rad aj tie vtipnejšie, či bizarnejšie ako ceny útechy. Prebehla tu aj anonymná anketa s otázkami: kto mi najviac pomohol, kto ma najviac rozosmial a môj pedagogický vzor. Po sčítaní všetkých hlasov zvíťazila v prvej „disciplíne“ pani učiteľka Drahomíra Šupová, v druhej pani učiteľka Dana Strejčková a pedagogickým vzorom sa stala pani učiteľka Branislava Lukáčiková.

Bolo to príjemné posedenie, kedy sa mohli všetci kolegovia pri dobrom jedle a pití porozprávať nielen o školských, ale najmä o mimoškolských témach. V týchto príjemných diskusiách podvečerný čas veľmi rýchlo prešiel a celý pedagogický zbor určite rád privíta podobnú príležitosť na neformálne stretnutie možno už na konci tohto školského roka.

Mgr. Gejza Sitkey