Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

Jazyková úroveň obidvoch predstavení bola nastavená svojou jazykovou a komunikačnou náročnosťou tak, aby žiaci úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelné predstavenia určite boli. Dialógy medzi jednotlivými postavami boli postavené na veľmi zrozumiteľných zápletkách a tomu primerane zodpovedala aj náročnosť anglického jazyka. Cieľom každého predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosti bezprostrednej interakcie. Keďže divadelná hra v anglickom jazyku je forma komunikácie a navyše svojim tematickým zameraním patrili k súčasným problémom mladých, sme presvedčení, že v žiakoch posilnili sebaistotu a vytvorili pozitívny vzťah k anglickému jazyku.

PaedDr. Anna Godálová