Upracme si Tribečskú

Heslom tohto dňa bolo: „Upracme si Tribečskú“.

Avšak žiaci našej školy pod vedením triednych učiteľov upratovali nielen areál školy, ale aj priľahlé sídliská. Každý priložil ruku k dielu, či malý prváčik, či najstarší deviatak. Žiaci dostali ochranné rukavice a spoločnými silami vyzbierali odpadky, ktoré hádzali do vopred pripravených vriec na odpad. A veru odpadu nebolo málo, lebo za krátku chvíľu sa vrecia naplnili rozličným smetím. Žiaci tento deň končili vyučovanie s pocitom dobre vykonanej práce a odchádzali domov na vyupratované sídliská.

Ďakujeme Mestu Topoľčany za výzvu „Upracme si Topoľčany“ a za to, že sme mohli podporiť túto skvelú myšlienku. Všetkým, ktorí pomohli zlepšiť kultúru nášho životného prostredia, patrí poďakovanie za spoločnú prácu a uznanie za ochotu spolupracovať.

Mgr. Alexandra Mrižová