V súťaži Civilnej ochrany v hornej polovici škôl okresu Topoľčany

I. družstvo sa umiestnilo na 10. mieste a II. družstvo na 12. mieste. Je potrebné poďakovať všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam, pretože nie je jednoduché zvládnuť širokú škálu disciplín civilnej ochrany v tomto súťažení.

Reprezentácia Tribečskej:

I. družstvo: Aneta Kondrlová, Samuel Peter, Šimon Peter (všetci 8.A) a Tiffany Katarína Tvrdíková (8.B)

II. družstvo: Timotej Vaško, Radovan Hurych, Sofia Královičová a Alexandra Tothová (všetci 7.C)

Ako náhradníci sa pripravovali Peter Krajčík (8.A) a Timotej Ševčík (7.C)

Mgr. Gejza Sitkey