Svetový deň korytnačiek v ôsmom oddelení ŠKD

Organizácia American Tortoise Rescue bola založená v roku 1990 v meste Malibu v americkom štáte California. Skupina sa venuje aktivitám, ktorými podnecuje zvyšovanie záujmu o záchranu ohrozených korytnačiek vo svete s cieľom zburcovať medzinárodnú verejnosť vzhľadom na kritickú situáciu siedmich druhov morských korytnačiek, ktorým hrozí vyhynutie a upozorňuje na spôsoby, ktorými každý z nás môže prispieť k záchrane týchto milých, hoci často démonizovaných ohrozených zvierat.

Korytnačky sú plazy, ktoré sú najviac postihnuté obchodom, odchytávané tiež pre jedlo a priemysel. Besedovali sme spolu s deťmi o ich živote, stavbe tela, strave a deti sa zapájali všetkými poznatkami, ktoré o nich vedeli. Tvorili, maľovali podľa fantázie, vytvárali 3D korytnačky. Najväčší zážitok mali deti zo živej korytnačky menom xxxx, ktorú priniesla na ukážku p. Geršiová spoločne so svojím synom Alexkom z 3.B triedy, ktorú chovajú doma. Obaja nám porozprávali o ich skúsenostiach, zážitkoch s týmto tvorom a deti si ju mali možnosť chytiť a zoznámiť sa s s ňou aj osobne. Mamičke p. Geršiovej patrí od nás veľké vďaka a opäť sa ukázalo, že spolupráca s rodičmi je skvelá a tešíme sa na jej pokračovanie.