Chemický krúžok

Mladší žiaci, ktorí ešte nemajú predmet chémia si vyskúšali výrobu gumových cukríkov s prírodnými farbivami, plastelínovú sopku, zahrali sa na kúzelný hrnček z populárnej rozprávky, farbili kvety, kreslili vlastnoručne vyrobenými prstovými farbami alebo vyrábali rôzne druhy slizov.

Tí starší sa venovali kryštalizácii kuchynskej soli, sódy bikarbóny, modrej skalice, cukru a v tomto školskom roku zvlášť práci s kovmi: sodíkom, železom, zinkom a meďou. Asi najzaujímavejšou bola pre nich výroba striebra, kedy sa cítili ako dávni alchymisti. Vzápätí už rozmýšľali, ako vyrobené striebro speňažiť. Podnetnými boli aj pokusy s rôznymi druhmi vôd.

Samozrejme na každom krúžku nechýbala obľúbená „rubrika“ o niektorom z chemických prvkov, ktorú si žiaci pripravovali sami. O tom, že nechýbala ani dobrá nálada, nemusím písať. Za hlučnejší priebeh sa ospravedlňujeme, nadšenie z vydareného experimentu niekedy sprevádzali búrlivejšie emócie.

Na záver chcem všetkým žiakom, ktorí chemický krúžok navštevovali, poďakovať za vzornú účasť a aktivitu. Verím, že vedomosti a praktické zručnosti, ktoré ste nadobudli, využijete či už pri ďalšom štúdiu na stredných školách alebo aj v živote. Pretože chémia je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Ing. Henrieta Knoblochová