Čitateľský maratón v anglickom jazyku

Pre žiakov 3. a 4. ročníka boli pripravené rozprávkové príbehy Fairy Tales, pre žiakov 5. ročníka rozprávkové príbehy s vyšším stupňom náročnosti. Žiaci 6. ročníka čítali ukážky z knihy The Last of the Mohicans. 7. a 8. ročník bez problémov zvládli ukážky vyššieho levelu knihy The Last of the Mohicans. Žiaci 9. ročníka sa do Čitateľského maratónu v anglickom jazyku nezapojili, nakoľko pripravovali program na Venček.

PaedDr. A.Godálová, Mgr. M.Kubrická