Na Európskom šampionáte v robotike EURCJ 2019 v Hannoveri robotici z Tribečskej na 7. mieste v robotickom futbale

Na túto súťaž škola pripravila dva roboty – STELLA A a STELLA C. Prvý útočník – attacker a druhý brankár – goalie. Boli vytvorené na platforme Lego s dostupných Lego komponentov.

Naša škola súťažila vo vekovej kategórii, ktorá je teraz diferencovaná od 14 do 19 rokov. Celkovo sa tento tím umiestnil na peknom 7. mieste z dvanástich európskych tímov tejto kategórie.

Súťaž sa konala v rámci veľmi prestížnej výstavy IDEEN EXPO 2019, ktorá sa koná pravidelne raz za dva roky – výstava na popularizáciu vedy, techniky a vzdelávania.

Vnútornou motiváciou pre nás do budúcna okrem robotického futbalu zostávajú aj iné kategórie (záchranár a robotický tanec), ktoré by sme mali na šampionátoch porovnať s európskou či svetovou špičkou.

Je vždy veľmi náročné zabezpečiť takýto šampionát s leteckou prepravou. Aj teraz pomohli viacerí. Veľké ĎAKUJEME patrí nášmu zriaďovateľovi Mestu Topoľčany, pani primátorke JUDr. Alexandre Gieciovej, ktorá zo svojho fondu podporila našich žiakov. Poďakovanie patrí aj p. Marte Peterovej, hlavne čo sa týka priameho pobytu v Hannoveri. 

Je potrebné poďakovať celému robotickému tímu, ktorý sa týchto majstrovstiev zúčastnil, ale aj ďalším členom tejto skupiny robotikov pod vedením pána Ing. Rastislava Gažiho. Boli to desiatky a desiatky hodín príprav na toto podujatie, ktoré sa premietli do úspešnej reprezentácie našej školy, mesta Topoľčany a Slovenskej republiky na tomto európskom robotickom fóre.

Mgr. Gejza Sitkey