Veľkolepá venčeková rozlúčka deviatakov so základnou školou

Aj v tomto školskom roku nácvik spoločenských tancov a sprievodného spoločenského správania viedol Ing. Karol Zaťko, ktorý s našimi deviatakmi už 15 rokov intenzívne prežíva posledný štvrťrok ich základnej školskej dochádzky.

Aj túto venčekovú slávnosť otvorili poďakovania rodičom za ich výchovu a starostlivosť, poďakovanie škole ako druhej rodine so všetkými učiteľkami a učiteľmi. Slávnostný príhovor Mgr. Anny Krajčíkovej, riaditeľky školy, smeroval aj do histórie nástupu týchto žiakov do prvého ročníka, poďakovala všetkým triednym učiteľkám a učiteľom prvého aj druhého stupňa, ktorí sa starali o žiakov týchto tried. Pochválila aj výsledky, ktoré dosiahli nielen v TESTOVANÍ 9, ale aj v rôznych športových a vedomostných súťažiach a ocenila aj ich zapájanie sa do kultúrnych programov a života školy.


Tanečnú venčekovú časť začal tradične tanec s rodičmi, ďalšie tanečné aktivity rodičov, nasledovala prehliadka všetkých druhov tancov, ktoré sa deviataci počas výcviku naučili. Ďalej dostala priestor dámska či dievčenská volenka a odovzdávanie vlastnoručne vyrobených venčekov dievčatami jednotlivým tanečníkom. Po sčítaní venčekov zostala na parkete najúspešnejšia sedmička chlapcov, ktorí si potom zvolili svoje tanečné partnerky. Týchto sedem párov vo finálových tancoch súťažili o titul venčekovej kráľovnej a venčekového kráľa roku 2019. Po veľmi ťažkom rozhodovaní poroty bol nakoniec ustanovený víťazný pár Selma Omerbašič a Marek Košťál, obaja žiaci 9.A triedy. Tanečný program zakončilo špeciálne tango v podaní pána Karola Zaťka s manželkou.


V druhej časti tohto slávnostného večera nasledoval kultúrny program všetkých tried deviateho ročníka. Spojili sa v ňom slovo, hudba, tanec, spev a scénické situačné vystúpenia. Je vždy veľmi náročné skĺbiť vyučovanie, prípravu na prijímacie pohovory, voľnočasové aktivity všetkých zúčastnených žiakov a zároveň urobiť maximum pre prípravu programu, ktorý má zaujať a samozrejme nikoho neuraziť, no títo deviataci zvládli aj toto všetko. V speve sa prezentovala najmä Dominika Jakubičková s prispením Miriam Bajzíkovej, baletné prvky nám predviedli Eliška Kačinová a Aleksandra Bajzíková. Obrovský úspech mali spoločné tanečné vystúpenia, ktoré si dievčatá samé režírovali. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie 9.B triedy so skvelou choreografiou chlapcov - akvabely. Zaujali aj scénické vystúpenia žiakov 9.A či 9.C triedy. Definitívnu bodku za celým programom urobila spoločný spev všetkých troch tried na skladbu Loď, ktorá sa plaví do neznáma. Potlesk rodičov, učiteľov a všetkých prítomných bol odmenou pre žiakov aj triednych učiteľov, ktorí sa veľkým úsilím podieľali na tomto kultúrnom programe, ktorý ukázal nápaditosť našich deviatakov.


Celý slávnostný večer ukončila diskotéka s laserovou šou a potom už bol čas sa rozlúčiť. Tento večer dokázal urobiť šťastných nielen žiakov, ktorí boli spokojní so svojimi výkonmi, ale aj rodičov a učiteľov, ktorí boli na nich veľmi hrdí. Ľudskosť, empatia a všeľudské cítenie sa vždy očakáva od učiteľov, no tento večer to deviataci v plnej miere odovzdávali aj im.


Mgr. Gejza Sitkey