Veľmi dobré výsledky deviatakov v TESTOVANÍ 9

V oboch predmetoch je to umiestnenie v prvej štvrtine ZŠ okresu Topoľčany, čo je najlepšie umiestnenie v posledných školských rokoch. V oboch predmetoch je to najlepšie umiestnenie zo všetkých štyroch základných škôl v pôsobnosti mesta Topoľčany. Okrem vynikajúcich výsledkov v postupových súťažiach, predmetových olympiádach a v celej plejáde športových súťaží, sú to ďalšie veľmi potešujúce výsledky žiakov a ich vyučujúcich.

Treba za to poďakovať všetkým učiteľkám a učiteľom týchto žiačok a žiakov už od prvého stupňa základnej školy a špeciálne vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry i matematiky, ktorí sa im venovali na 2. stupni ZŠ a vo finálnej príprave na toto testovanie v deviatom ročníku. Je potrebné však pripomenúť, že v minulom školskom roku chceli viac v tejto príprave urobiť aj samotní deviataci, ktorí budú môcť radi spomínať na svoje základné tribečské školské roky.

Mgr. Gejza Sitkey