V školskom roku 2018/2019 vo vedomostných súťažiach znovu vynikajúce výsledky

Za týmito výraznými úspechmi sú predovšetkým žiaci a žiačky so svojimi vyučujúcimi. U detí je to snaha rozvíjať svoje schopnosti a chuť niečo dokázať. U učiteliek a učiteľov je príprava detí na tieto súťaže vlastne práca nad rámec svojich vyučovacích povinností, snaha urobiť a dosiahnuť niečo naviac.

Riaditeľka školy ďakuje všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a zamestnancom za ich obetavú a tvorivú prácu.

Mgr. Gejza Sitkey