V cezpoľnom behu dve ôsme miesta v družstvách

ZŠ Tribečskú reprezentovali traja žiaci a tri žiačky s týmito výsledkami:

Andrej Sedlár (8.D) – 14. miesto, Tomáš Krošlák (9.C) – 20. miesto, Damián Joščák (9.A) – 39. miesto,

Sarah Košťáková (8.A) – 10. miesto, Laura Balážová (9.B) – 23. miesto, Sofia Lehocká (8.A) – 24. miesto.

Naša škola už v tejto súťaži dosiahla aj lepšie umiestnenia, ale stále je to v prvej tretine siete základných škôl okresu Topoľčany.

Mgr. Gejza Sitkey