Olympiáda v anglickom jazyku

Umiestnenie žiakov:

kategória 1A: 1. miesto – Marína Čorňáková (7.A), 2. miesto – Kristína Chovancová (7.A), 3. miesto – Timea Budajová (6.D)

kategória 1B: 1. miesto – Damián Hrnko (8.B), 2. miesto – Sofia Urminská (8.D), Timotej Streďanský (8.B), 3. miesto – Kristína Stanková (9.A)

Žiaci Marína Čorňáková a Damián Hrnko budú vo svojej kategórii reprezentovať školu v okresnom kole.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!

PaedDr. A. Godálová, Mgr. M. Žáková