Najmladší znalec na svete v oblasti gemológie
Gemológia je veda zaoberajúca sa drahými kameňmi. Jedná sa o aplikovanú mineralógiu, ktorá skúma vznik, lokáciu, vlastnosti a technológiu spracovania prírodných materiálov - drahokamov a polodrahokamov. Zameriava sa na ich identifikáciu a rozlíšenie od umelých kameňov.

Issey zložil skúšky zo všetkých troch odborov - diamanty, drahé kamene a perly. Skúšky trvali tri dni a skladali sa z dvoch hodín teoretickej časti pre každú oblasť a šesť hodín praktického ohodnocovania pravosti a kvality drahých kameňov pre každý druh kameňov.

Úspech Isseya je o to väčší, že skúškami neprešiel jeden žiak triedy a dvaja žiaci majú odklad skúšok o rok. Na druhej fotografii môžete Isseya vidieť s najlepšími kamarátmi z triedy. Všetci na fotografii ukončili skúšky úspešne a budú zapísaní do komory znalcov.

Milý Issey, sme na teba veľmi hrdí!

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy