Technická olympiáda (školské kolo)
A – žiaci 8. a 9. ročníkov
B – žiaci 5.-7. ročníkov

V kategórii A súťažili žiaci 7. A triedy – Marek Babala, Juraj Ferenčík a Maxim Kopčan. V kategórii B súťažili Daniel Holbay, Tomáš Kmotorka a Hana Koncová z 9. A triedy. Všetci olympionici boli úspešní, ale do okresného kola môžu postúpiť len niektorí. Z kategórie A postúpil Juraj Ferenčík a z kategórie B postúpili Daniel Holbay a Tomáš Kmotorka.

Všetkým olympionikom ďakujeme za ochotu súťažiť a postupujúcim zo srdca blahoželáme a držíme palce.

Ing. Dana Kopencová