Siedmaci v Banskej Štiavnici

Našou prvou zastávkou bolo Geologické múzeum. V ňom sme získali mnoho nových informácií z oblasti geológie a mineralógie. Prezreli si zbierky vzácnych horninových vzoriek, minerálov, kameňov rôznych skupín, farieb i veľkostí.

Následne sme navštívili zážitkový dom o najdlhšej ľúbostnej básni na svete. V BANKE LÁSKY je prvý trezor na svete, v ktorom sa uschováva to najcennejšie – láska. TREZOR LÁSKY je vytvorený z veršov básne MARÍNA. Každý verš je zložený zo Schránok, v ktorých záujemcovia môžu uschovať symbol lásky alebo túžby po láske.

Ako posledné sme prešli námestiami mesta a nasávali  ich historickú atmosféru.

Vyhladnutí sme sa na ceste domov zastavili v Mlynoch na občerstvenie. V dobrej nálade, plní skvelých zážitkov z vydareného výletu sme sa vrátili späť domov.

 Tomáš Kováčik, Ivan a Martina Vöpyovci