Ročníkové práce 2022 (2. stupeň)
Žiaci svoje ročníkové práce najskôr odovzdali v písomnej podobe. K obhajobe ústnou formou si pripravili prezentácie v Power Pointe. Snažili sa o spracovanie témy pútavou formou, s množstvom obrázkov, fotografií a animácií. Žiaci mali do svojej práce vložiť vlastný prínos, preukázať nové poznatky, ktoré sa o vybranej téme dozvedeli. Mali vyjadriť vlastný názor, podať návrh na riešenie problémov, urobiť experiment, predviesť praktickú ukážku. Zároveň mali vedieť odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov, ponúknuť ich dobrotami vlastnej výroby. Ich práce boli rôznorodé, každá z nich bola podnetná a inšpirujúca.

Za všetky práce treba spomenúť aspoň niektoré práce:

5.A: putovanie vesmírom aj s podporou mobilnej aplikácie, výrobu syrového fondue podľa receptúry zo Švajčiarska, alebo výrobu pečených nanukov s interaktívnou video prezentáciou vlastnej tvorby žiaka, všetko o čokoláde a  jej výrobe, programovanie pre začiatočníkov, kryštály a minerály a mnohé iné...

6.A: žiakov zaujali Rajčiny, Elektrina, Staroveký Egypt, Hračky, Sny, Život v oceánoch, Štefánik, Športy, Jozef Žatko - Majster akvarelu

7.A: žiaci mali zaujímavé témy, väčšinou z oblastí , o ktoré sa zaujímajú aj vo voľnom čase. Zaujali témy Káva, Čaj, Život v budúcnosti, 3D Tlač, Veterinárna medicína či Airsoft.  V rámci práce Športová kynológia sa žiaci zúčastnili praktických ukážok na cvičisku v Topoľčanoch.

8.A: žiakov zaujali témy: Animácia, Psychopatické správanie, Jadrové elektrárne a výbuchy a mnohé iné...
 
Všetkým žiakom patrí obrovská pochvala. Počas svojich dní prezentácie vytvorili skvelú atmosféru a podali úžasné výkony. Spolu s vysvedčením na konci roka žiaci získajú osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce s venovaním pani riaditeľky Mgr. A. Krajčíkovej.
 
 
Mgr. Martina Žáková