Valentínsky šachový turnaj
Z našej školy súťažilo 8 šachistov a to Marcel Babala z 5. A, Samuel Bobák z 5. C, Alexander Bobák zo 7. A, Peter Tarina zo 7. C, Sebastián Košecký z 8. C, Matúš Burian z 9. A, Samuel Seleš z 9. B a Adam Ducký z 9. C.
Pri hre sa využíval systém na 7. kôl, tempo 2 x 15 minút. Turnaj riadil hlavný rozhodca pán M. Bujna, ktorému ďakujeme plynulý priebeh a organizáciu súťaže.
V kategórii žiaci do 14 rokov sa umiestnil na 2. mieste Sebastián Košecký z 8. C triedy.
V kategórii žiaci do 11 rokov sa umiestnil na 3. mieste Samuel Bobák z 5. C triedy.
V konečnom poradí získali Sebastián Košecký z 8. C 3. miesto a  Samuel Seleš z 9.B 2. miesto.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelé výkony a víťazom srdečne gratulujeme.

Mgr. Marcela Krajčovičová