Výlet do Nitry

V predstavení Snehová kráľovná od H. Ch. Andersena deti videli príbeh o priateľstve, ktoré rozpustí aj srdce z ľadu. V siedmich príbehoch, ktoré zažila dievčina Gerda na ceste za priateľom Kayom, nám herci porozprávali o magickom zrkadle a jeho črepinách, o panej, ktorá mala záhradu a vedela čarovať, o princovi, ktorý sa mimoriadne ponášal na Kaya, o veľmi múdrej princeznej, o lúpežníckom dievčatku, jeho holuboch a sobovi, o vševedúcej Fínke a o tom, ako to nakoniec dopadlo v paláci neľútostnej Snehovej kráľovnej.

Po umeleckom zážitku sa deti tešili na výstavu dinosaurov. Viac ako 25 exponátov týchto prehistorických tvorov spred 200 miliónov rokov si mohli pozrieť pod názvom Svet dinosaurov. Ako dinosaury vyzerali, lovili menšie druhy, chránili svoje dinosaurie vajíčka sa deti dozvedeli z vystavených exponátov a scén, ktoré boli sprevádzané zvukovými efektmi, hudbou a pohyblivými modelmi dinosaurov. Výstava bola sprevádzaná informačnými tabuľami o všetkých dinosauroch.

Domov sa každý vrátil s veľkým množstvom zážitkov.

Mgr. Z.Lukáčová