Volejbalistky z okresného finále s 3. miestom
Vo finálovom turnaji, ktorý sa odohral 12. februára 2013 skončili teda na 3. mieste za prvou ZŠ s MŠ Jacovce a ZŠ s MŠ Radošina. Základnú školu na Tribečškej ulici v Topoľčanoch reprezentoval tento kolektív žiačok: K. Ticonová, N. Štefkovičová (obe 8. B), M. Spodná (9. A), L. Geršiová (9. B), A. Čanigová, A. Hurychová, N. Filová (všetky 9. C) a V. Bezuchová z 9. D triedy.
Žiaci Tribečskej v tejto súťaži hrali v športovo najkvalitnejšej a najvyrovnanejšej skupine so ZŠ Gogoľova, ZŠ s MŠ Urmince a ZŠ a MŠ Ludanice. O víťazovi v tejto skupine rozhodol až najlepší pomer setov a stala sa ním ZŠ s MŠ Urmince, ktorá nakoniec zvíťazila aj na Majstrovstvách okresu Topoľčany. Tribečskú reprezentovali títo starší žiaci: N. Perec (8. B), J. Novotný, M. Paulen (8. C), A. Kakula, P. Matejov (9. A), P. Jonek a V. Uhrovský (9. B), P. Kumposcht a M. Božik z 9. C triedy.
 
Mgr. Gejza Sitkey