Vážení rodičia,

 

 zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 

sa uskutoční 
od 1. apríla 2018 do 30. apríla 2018

každý pracovný deň v čase od 13.00 do 16.00 hod.
na 1. poschodí v hlavnej budove školy.


Vstup do školy na zápis je možný od 12.45 hod.
1. a 2. apríl 2018 sú dni pracovného pokoja, zápis začne 3. apríla 2018.

Na zápis je potrebné priniesť:
   - občiansky preukaz zákonného zástupcu,
   - rodný list dieťaťa,
   - protokol o zápise podpísaný oboma zákonnými zástupcami dieťaťa - k dispozícii na stiahnutie tu  v prílohe, prípadne je ho možné vypísať na mieste zápisu,
   - vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie o školskej zrelosti - iba ak dieťa nedovŕši vek 6 rokov k 1. septembru 2018, alebo v prípade odkladu školskej dochádzky.


PRÍLOHY NA STIAHNUTIE:

PROTOKOL O ZÁPISE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Tu si môžete stiahnúť a vopred vypísať protokol o zápise. < formát súboru .doc>
Tu si môžete stiahnúť a vopred vypísať protokol o zápise. < formát súboru .pdf>


KRITÉRIÁ ZÁPISU A PROCESU PRIJÍMANIA DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ
Tu si môžete prečítať kritériá zápisu a procesu prijímania detí do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy