Vážení rodičia,

 

 zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

 

sa uskutoční  v pracovných dňoch
od  
1. - 30. apríla 2017  v čase od 13.00 do 16.00 hod 

v priestoroch školy na 1. poschodí.

(Upozorňujeme rodičov, že v čase veľkonočných prázdnin od 13.4. - 18.4.2017 
nebude škola v prevádzke a nebude prebiehať zápis.) 

Čo potrebujete k zápisu?
   - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
   - rodný list dieťaťa
   - vyjadrenie detského lekára o školskej zrelosti ( v prípade nedovŕšenia veku 6 rokov k 1. septembru 2017 a odkladu školskej dochádzky)

PROTOKOL O ZÁPISE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Tu si môžete stiahnúť a vopred vypísať protokol o zápise. < formát súboru .doc>
Tu si môžete stiahnúť a vopred vypísať protokol o zápise. < formát súboru .pdf>

ŽIADOSŤ O ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Tu si môžete stiahnúť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.

KRITÉRIA zápisu a následného procesu prijímania detí do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018
Tu si môžete prečítať kritériá zápisu a následného procesu prijímania detí do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018

Riaditeľstvo ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany