Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy a OG
Informácie o prijímacom konaní na stredné školy a OG a ohľadom prihlášok žiakov (5., 8., 9. ročníka) Vám podá výchovná poradkyňa školy Mgr. Martina Vöpy, ktorá je Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0911 417 343 v čase od 16.00 do 18.00 hod.

V prípade mailovej komunikácie môžete písať na: martinavopy@gmail.com  s tým, že v maili uvediete Vaše telefónne číslo, na ktoré sa Vám môže ozvať.

Pre zákonných zástupcov žiakov deviateho ročníka pani výchovná poradkyňa ponúka online rodičovské združenia v nasledovných termínoch:

Streda 9.2.2022           trieda 9.A         začiatok od 16.00 hod.

Streda 9.2.2022           trieda 9.B         začiatok od 17.00 hod.

Štvrtok 10.2.2022      trieda 9.C         začiatok od 17.00 hod.

Štvrtok 10.2.2022      trieda 9.D         začiatok od 18.00 hod.

Informácie ako sa pripojiť prostredníctvom MS Teams Vašich detí dostanete na EduPage alebo prostredníctvom dieťaťa.