Školský podporný tím
Členovia školského podporného tímu poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii, mediáciu a podporu, spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

Členovia tímu:
 • Školská psychologička - Mgr. Zuzana Vrbinčíková, zuzka.vrbincikova@gmail.com
 • Špeciálna pedagogička - Mgr. Marcela Šustrová, marcelasustrova@zoznam.sk
 • Výchovná poradkyňa - Mgr. Martina Vöpy, martinavopy@gmail.com
 • Pedagogické asistentky
  • Ing. Henrieta Knoblochová,
  • Mgr. Michaela Michalík,
  • Mgr. Marcela Krajčovičová,
  • Ingrid Ducká,
  • Ing. Janka Arpášová
  • Mgr. Veronika Vystavilová,
  • Mgr. Miriam Zelenková.