Knižka, ktorá nás spája

Na besedu do školskej knižnice prišli žiaci v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a priateľov a dobrou náladou. Rozprávali príbehy, príhody, zážitky spojené s knižkou, ktorú si na besedu priniesli. Zamýšľali sa i o budúcnosti kníh a knižníc, o dôležitosti a význame kníh. Zhodli sa na tom, že knihy dávajú krídla fantázii, kreativite a prinášajú estetický zážitok. Sú prameňom poznania našej minulosti a zároveň víziou budúcnosti. Nič nenahradí pocit, keď pri čítaní vnímame šum stránok a vôňu kníh. Z besedy odchádzali dospelí i deti plní zážitkov a radosti. Deti i z toho, že každý účastník si odniesol darček, v podobe hodnotnej knižky.