Vyhodnotenie najkrajších obalov

V tajnom hlasovaní každý návštevník školskej knižnice mohol dať hlas výkresu, ktorý sa mu / jej najviac páčil. Vystavené výkresy boli očíslované, neboli na nich uvedené mená. Pani učiteľky 7.novembra sčítali všetky hlasy a 10. novembra pani riaditeľka odovzdala piatim výhercom krásne ceny. Výsledky vášho hodnotenia: 1. miesto - výkres číslo 14 - 47 hlasov - autor: Selma Bučan 5.A 2. miesto - výkres číslo 12 - 36 hlasov - autor: Bianka Bartošeková 5.B 3. miesto - výkres číslo 15 - 33 hlasov - autor: Miriam bajzíková 5.C 4. miesto - výkres číslo 22 - 13 hlasov - autor: Patrik Palonder 7.C 5. miesto - výkres číslo 26 - 12 hlasov - autor: Roman Pavlovič 7.C