Vedeli ste, že...?

Samotnej záverečnej konferencii predchádzala príprava žiakov, tvorba PPT prezentácií o prečítaných knižkách, ktoré škola zakúpila do fondu školskej knižnice práve vďaka tomuto projektu. Žiaci pracovali na rozvoji svojej čitateľskej a informačnej gramotnosti. Výsledkom ich snahy bola zaujímavá a podnetná konfernecia pod názvom Vedeli ste, že...? Na záver boli všetci žiaci, ktorí vystúpili so svojou prezentáciou, odmenení hodnotnými balíčkami.